AaroKustaanheimo

Luonnos kansalaisaloitteeksi lippaiden hallussapidon depenalisaatioksi

  

Ampuma-aseiden lippaat ovat olleet pitkään Suomessa kaikille sallittuja lupavapaita esineitä. Kyseisiä esineitä on Suomessa yksityishenkilöillä laillisesti hankittuna mahdollisesti miljoonia. EU-direktiivi ei vaadi niiden hallussapidon pitämistä ampuma-aserikoksena. Se vaatii siitä kuitenkin B-luokan aseen luvan menettämisseuraamuksen. On myös epävarmaa miten sarjatuliasemallien, joiden valmistus on aloitettu ennen vuotta 1946, lippaille tarkoitettua poikkeusta tulkittaisiin. Aseluvan menettämisestä seuraamuksena ns. latauslaitteen hallussapidosta säädettäisiin kuitenkin ampuma-aselain 67 b §:ssä. Päivämääräksi on valittu 14 heinäkuuta, koska uusi aselaki tulee voimaan 15.7.2019 ja koska arvioin olevan poliittisesti realistisempaa depenalisoida laillisesti, kuin laittomasti hankittujen lippaiden hallussapito.

Se että ampuma-aselain vastainen ns. latauslaitteen hallussapito ei olisi rikoslain mukaan ampuma-aserikos ei kuitenkaan estä aseluvan peruuttamista aselain ja direktiivin edellyttämällä tavalla. Aloitteessa ehdotetaan rikoslain ampuma-aserikoksia koskevaan pykälään lisättäväksi seuraavanlainen poikkeus: "1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna ampuma-aserikoksena ei pidetä ampuma-aselain 3 § 2 eikä 3 § 3 momentissa tarkoitetun latauslaitteen hallussapitoa, jos se on hankittu viimeistään 14 heinäkuuta 2019." Esityksen on tarkoitus tulla voimaan uuden aselain kuuden kuukauden siirtymäajan päättyessä. En kuitenkaan vastusta sen voimaan tulemista myöhemminkään, jos sitä ei siihen mennessä saada tulemaan voimaan.

Seuraavana on osoitteita direktiiviin ja lakiteksteihin.   

Asedirektiivi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1524389497026&uri=CE...

Voimassa oleva rikoslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001?search%5Btype%5D...

Eduskunnassa läpi mennyt aselakiesitys: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/HaVM_37+2018.aspx

15.7.2019 voimaan tuleva aselaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190724

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset