AaroKustaanheimo

Muutosehdotuksia HE 179/2018 esitykseen

Tätä on muokattu viimeksi 12.3.2019. Uudenpia muokkausehdotuksiani HE 179/2018 esitykseen löytyy osoitteesta http://aarokustaanheimo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269921-muokkausehdotuksia-he-1792018-aselakiesitykseen .

 

Muutosehdotuksiani HE 179/2018 esitykseen

Lisäykset ovat lihavoituna ja poistettavaksi ehdottamani alleviivattuna ja  kommenttini kursivoituna.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuna aseen osana ei kuitenkaan pidetä latauslaitetta, joka on valmistettu sarjatuliasemalliin, jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946 ja joka ei sovi asennettavaksi sitä hallussa pitävän hallussa olevaan keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen tai sitä hallussa pitävän hallussa olevaan keskisytytteiseen lippaalliseen kertatuliaseeseen. ”Tällaisilla lisäyksillä saataisiin ”1946 poikkeus” toimimaan, niin kuin on kerrottu.”   

”Ehdotan sanan  pysyvästi poistamista tästä. Silloin voitaisiin katsoa, että lipas, jonka  toiminta olisi estetty purkamalla, ei olisi luvanvarainen.  Lisäyksillä tehtäisiin mahdolliseksi yleisten ampuma-aseiden  lippaiden käyttäminen ilman erityisen vaarallisen aseen lupaa.  Tällöin ei tarvitsisi ostaa uusia lippaita  eikä puututtaisi niin paljon omaisuuden suojaan.”  Aseen osana ei kuitenkaan pidetä latauslaitteeksi valmistettua esinettä,  jonka toiminta on pysyvästi estetty tai jonka kapasiteetti on rajoitettu tässä  laissa mainitut rajat alittavaksi. Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa  tarkempia säännöksiä siitä, millä edellytyksillä latauslaitteen toiminta on  katsottava pysyvästi estetyksi tai kapasiteetti rajoitetuksi.

Ehdotan kohtien ”yhden käden otteella ammuttavaksi suunniteltua ja valmistettua”  poistamista, koska pistooleilla ja revolvereilla usein ammutaan kahden käden  otteella ja ne on myös usein muotoiltu sitäkin varten.” 4) pistoolilla yhden käden otteella ammuttavaksi suunniteltua ja valmistettua   lyhyttä ampuma-asetta, jossa käytetään keski- tai reunasytytteistä patruunaa; 5) pienoispistoolilla pistoolia, jossa käytetään reunasytytteistä enintään  .22 kaliiperista patruunaa; 6) revolverilla yhden käden otteella ammuttavaksi suunniteltua ja valmistettua  lyhyttä ampuma-asetta, jossa on pyörivä patruunarulla ja jossa käytetään  keski- tai reunasytytteistä patruunaa; 7) pienoisrevolverilla revolveria, jossa on pyörivä patruunarulla ja jossa  käytetään reunasytytteistä enintään .22 kaliiperista patruunaa;

Ehdotan seuraavan kohdan erityisen vaarallisten aseiden luettelosta poistamista,  koska pistoolit on usein suunniteltu kahden käden otteella ammuttaviksi eikä  asedirektiivi käsitykseni mukaan vaadi tätä.” 6) lyhyt itselataava kertatuliase, joka on kahdella kädellä olkapäätä vasten  tuettavaksi taikka muutoin kahden käden otteella ammuttavaksi suunniteltu ja  valmistettu.

Ehdotan seuraavanlaista poikkeusta ns. latauslaitteiden hallussapidon luvanvaraisuuteen." Aseen osaksi 3 §:n 2 momentissa luokitellun latauslaitteen hallussapito ei ole  luvanvaraista, jos se on hankittu ennen tämän lain voimaantuloa eikä sen omistajalla  ole hallussa ampuma-asetta, johon se sopisi asennettavaksi.

"Vaihtoehtoisesti ehdotan seuraavanlaista lisäystä." Aseen osaksi 3 §:n 2 momentissa luokitellun latauslaitteen hallussapito ei ole  luvanvaraista, mutta jos se on toimintakuntoinen ja sitä hallussa pitävällä henkilöllä huomataan olevan  aselupa sellaiseen muuhun kuin erityisen vaaralliseen keskisytytteiseen itselataavaan  kertatuliaseeseen tai keskisytytteiseen lippaalliseen kertatuliaseeseen, johon kyseinen  latauslaite sopii, on kyseisen aseen lupa peruutettava. "Ampuma-asedirektiivi ei vaadi lippaiden hallussapidon luvanvaraisuutta,  mutta se vaatii kuitenkin poikkeusluvan kapasiteettirajat ylittävien lippaiden  ja itselataavan ampuma-aseen yhdistelmään. Lars-Christian Schaumanin mukaan  direktiivin vaatima B luokan aseiden menettämisseuraamus ns. latauslaitteen  hallussapidosta koskisi vain sitä asetta, johon hallussa havaittu  ns. latauslaite sopii. https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f74fd633-57f6-4514-be3f-701497b430.... Tällöin monien lippaiden omistajien ei tarvitsisi luovuttaa lippaitaan, mikä vähentäisi omaisuuden suojaan puuttumista.

Seuraavan on Firearms United – Finlandin sivuilla ollut muutosehdotus.” Edellä 6 §:n 2 momentin 4—7 ja 12 kohdassa tarkoitetun ja 7 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla itselataavalla kertatulella toimivan ampuma-aseen hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttavat luvat, hyväksynnät ja aseenkäsittelylupa  on peruutettava, jos henkilöllä on hallussaan 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu   toimintakuntoinen latauslaite ja ampuma-ase johon se sopii, ilman sen hallussapitoon  oikeuttavaa lupaa.

 

Seuraavana on siirtymäsäädöksiin ehdottamani lisäys”

Luvan hakemisen sijasta henkilö voi kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta luovuttaa 9 §:n 4—6 kohdassa tarkoitetun ampuma-aseen tai sen osan sille, jolla on ampuma-aselain nojalla oikeus kyseisen ampuma-aseen tai sen osan hankkimiseen tai luovuttaa ampuma-aseen tai aseen osan valtiolle, jolloin ampuma-ase tai aseen osa siirtyy korvauksetta valtion omistukseen tai muuntaa tässä laissa aseen osaksi luokiteltavan latauslaitteen sellaiseksi, että sitä ei luokitella aseen osaksi.

”Tällöin lippaiden omistaja voisi muuntaa lippaansa toimintakelvottomiksi tai ehkä pienikapasiteettisiksi,  jolloin hänen oikeuttaan omaisuuteen ei loukattaisi niin  paljon. Asia tosin riippuu siitä minkälaisia muutoksia ns. latauslaitteiden toimintakelvottomaksi tekemiseen vaadittaisiin asetuksessa.”  

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän AaroKustaanheimo kuva
Aaro Kustaanheimo

Jos Lars-Christian Schaumanin kannattama tulkinta, että direktiivi vaatii vain sen B-luokan aseen luvan peruuttamista, johon ilman poikkeuslupaa olevalla luvanhaltijalla havaitaan olevan kapasiteettirajan ylittävä lipas eikä kaikkien B-luokan aseiden lupien peruuttamista oikea, niin käsitykseni mukaan HE 179/2018 esitykseen voitaisiin lisätä seuraavanlainen poikkeus.
"Luvanvaraista ei ole aseen osaksi luokiteltavan latauslaitteen hallussapito, jos sitä hallussa pitävällä ei ole hallussa keskisytytteistä ampuma-asetta, johon se sopisi asennettavaksi."

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset