AaroKustaanheimo

Viesti Kai Mykkäselle

Herra sisäministeri!

Tarkoitus oli oletettavasti, että ei luvanvaraistettaisi vanhojen konepistoolien ja pikakiväärien lippaita, koska hallituksen esityksessä lukee seuraavasti. ”Edellä 2 momentissa tarkoitettuna aseen osana ei kuitenkaan pidetä latauslaitetta, joka on valmistettu sarjatuliasemalliin, jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946 ja joka ei sovi asennettavaksi keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen tai lippaalliseen kertatuliaseeseen."

Valitettavasti on kuitenkin olemassa itselataava kertatulitoimisia ja lippaallinen kertatulitoimisia ampuma-aseita, joissa käytetään kyseisiä lippaita. Siksi ehdotan poistettavaksi kohdan "ja joka ei sovi asennettavaksi keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen tai lippaalliseen kertatuliaseeseen." tai sen muuttamista muotoon "ja joka ei sovi asennettavaksi yleisiin keskisytytteisiin itselataaviin kertatuliaseisiin tai yleisiin lippaallisiin kertatuliaseisiin."

Tietenkin jos laissa määriteltäisiin kaikki sellaiset ampuma-aseet sarjatuliaseiksi joihin sopii ennen vuotta 1946 valmistettujen sarjatuliaseiden lippaat, niin esityksen kyseinen kohta toimisi niin kuin on tarkoitettu.

Ehdotan myös seuraavanlaista saavutettujen etuuksien säilyttämislauseketta "Aseiden osiksi luokiteltavien latauslaitteiden hallussapito ei ole luvanvaraista jos ne on hankittu ennen lain voimaantuloa eikä niiden omistajalla ole keskisytytteisiä ampuma-aseita eikä itselataava kertatulitoimisia tai lippaallinen kertatulitoimisia reunasytytteisiä ampuma-aseita tai itselataava kertatulitoimisia tai lippaallinen kertatulitoimisia haulikoita eikä oikeutta lainata sellaisia." tai seuraavanlaista "Aseiden osiksi luokiteltavien latauslaitteiden hallussapito ei ole luvanvaraista jos ne on hankittu ennen lain voimaantuloa ja jos niiden omistajalla ei ole aselupaa eikä laittomasti hallussa pidettyä ampuma-asetta."

Asedirektiivissä kun lukee lippaiden hallussapidon osalta ainoastaan "Jäsenvaltioiden on varmistettava, että B luokkaan kuuluvan ampuma-aseen hankinta- ja hallussapitolupa peruutetaan, jos havaitaan, että henkilöllä, jolle mainittu lupa on myönnetty, on hallussaan latauslaite, joka sopii asennettavaksi keskisytytteisiin itselataaviin kertatuliaseisiin tai lippaallisiin kertatuliaseisiin ja jonka a) kapasiteetti on yli 20 patruunaa; tai b) kapasiteetti on yli 10 patruunaa, jos kyse on pitkistä ampuma-aseista, paitsi jos kyseiselle henkilölle on myönnetty lupa 6 artiklan mukaisesti tai hänelle on myönnetty lupa, joka on vahvistettu tai uudistettu taikka jota on jatkettu 7 artiklan 4 a kohdan mukaisesti."

Useimmat lippaattomat ampuma-aseet ovat C luokan eivätkä B luokan aseita.

Hallituksen esityksessä ei mainita mahdollisuutta muun lippaita pienikapasiteettisiksi. Siksi ehdotan myös seuraavanlaisia lisäyksiä lakiin. "Aseen osaksi ei katsota latauslaitetta jos se on muunnettu alle 21 patruunan kapasiteettiseksi ja jos se on tarkoitettu lyhyeen ampuma-aseeseen tai jos se on muunnettu alle 11 patruunan kapasiteettiseksi ja jos se on tarkoitettu pitkään ampuma-aseeseen." ”Se joka on ennen tämän lain voimaantuloa hankkinut aseen osaksi luokiteltavan latauslaitteen voi muuntaa sen sellaiseksi, että sitä ei enää katsota aseen osaksi.”

Parhain terveisin,

Aaro Kustaanheimo

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset