AaroKustaanheimo

Tuliasedirektiivi ja Suomen laki 3

Julkaisin uudelleen tämän 16.3.2018 12:32 julkaisemani kirjoituksen.

 

Lähetin seuraavanlaisen sähköpostiviestin kansanedustajille 4.3.2018.

Ampuma-asedirektiivin täytäntöönpano

 Hyvät kansanedustajat

Tässä on ajatuksiani uuden ampuma-asedirektiivin täytäntöönpanosta.

Ampuma-aseiden lippaiden ja patruunavöiden hallussapito on siinä mielessä ikimuistoinen oikeus,
että ne eivät koskaan ole olleet Suomessa kiellettyjä tai luvanvaraisia, niillä ei ole ollut ikärajoja
eikä niiden kantamista yleisillä paikoilla ole rajoitettu.  
Ehkä olisi parasta jos direktiivin lipasrajoitukset jätettäisiin kokonaan huomiotta.


Jos lipasrajoitukset kuitenkin huomioidaan, niin ne olisi mielestäni parasta kiertää laissa
päällekkäisin keinoin siitä syystä, että niistä on harmia, mutta erittäin vähän hyötyä. Päällekkäisissä
kiertämiskeinoissa olisi se hyvä puoli, että jos EU ilmoittaa, että jotkut niistä eivät käy niin voidaan
soveltaa toisia. Toisin sanoen voi käyttää kaikki direktiivin porsaanreiät lipasrajoitusten kiertämiseen.

Niin sanottuja latauslaitteita koskevat rajoitukset tulivat uuteen tuliasedirektiiviin EU-komission ja
EU-neuvoston vaatimuksesta.
EU-parlamentti olisi jättänyt ne pois direktiivistä jos olisi voinut, mutta koska ei voinut äänestää
paukkupatruuna-aseiksi muunnettuja aseita koskevien uusien rajoitusten puolesta ilman
lipasrajoituksia, se joutui äänestämään koko direktiivistä. EU-komission ja EU-neuvoston jäseniä ei
valita vapailla vaaleilla. Komissaarit ja neuvoston jäsenet eivät yleensä ole aseasiantuntijoita
eivätkä he voikaan olla kaikkien EU:n ja Schengen-maiden kansalaisten asioiden asiantuntijoita.
Asiantuntemattomuutta osoittaa mielestäni muun muassa virheellisen terminologian käyttö. Lippaat
ja patruunavyöt ovat syöttölaitteita eivätkä latauslaitteita, koska ne eivät lataa asetta vaan syöttävät
patruunoita aseen tai aseen käyttäjän ladattaviksi.
Ehkä se on kuitenkin ollut tarkoituksellista harhauttamista.
Mielestäni on parempi että Suomi rikkoo direktiivejä, kuin että suomalaiset rikkovat Suomen lakia.
Vastuu ihmisten lainkuuliaisuudesta kuuluu mielestäni heidän itsensä lisäksi lainsäätäjille.
Erityisesti pidän parempana jos Suomi rikkoo direktiivin henkeä ja tarkoitusta, noudattaen sen
kirjainta, kuin että kansalaiset rikkoisivat lakia.

Direktiivi ei vaadi lippaiden hallussapidon määrittelemistä rikokseksi eikä lain vastaiseksi. Se ei
myöskään vaadi lippaiden hallussapitoa luvanvaraiseksi muille kuin B luokan aseiden lupien
haltijoille ja heillekin vain siinä mielessä, että heiltä on peruutettava B luokan aseiden luvat jos
heiltä löytyy suurikapasiteettinen lipas eikä heillä ole poikkeuslupaa.
Se on ainoa rangaistusluontoinen seuraamus, jonka direktiivi vaatii lippaiden hallussapidosta. Se ei
vaadi sakkoja, vankeutta eikä edes lippaiden menettämistä.

Uusia uhrittomia rikoksia ei mielestäni tarvita lakiin.

Käsitykseni mukaan lipasrajoitukset voidaan kiertää Suomen laissa seuraavanlaisin päällekkäisin keinoin.

Ei säädetä lippaiden hallussapitoa ilman lupia rikokseksi eikä edes de jure laittomaksi vaikka siitä
säädettäisiin direktiivin vaatima rangaistuksenomainen B luokan aseiden
lupien menettämisseuraamus.
Myönnetään ilmoitusluontoiset lipasluvat ilman maksua ja harkintaa kaikille halukkaille
esimerkiksi maanpuolustusperusteella, keräilyperusteella, muistoesineperusteella tai ilman
perusteita, myös lapsille ja henkilöille joilla ei ole aselupia, jotka oikeuttaisivat pitämään B luokan
aseiden luvat jos niiden luvanhaltijalta löytyy hallusta suurikapasiteettinen lipas.
Vaikka sovellettaisiin lupien menettämisseuraamusta, niin sallitaan aseiden omistajan hankkia uudet
luvat ja ostaa aseet takaisin itselleen.
Lippaan osat irti toisistaan eivät olisi lipas.

Kapasiteetin rajoittamiseen pienikapasiteettiseksi riittäisi puupalikka lippaan sisään, tai muut
vastaavat keinot mitkä riittävät tällä hetkellä itselataavan aseen lippaan kapasiteetin rajoittamiseen
metsästyksessä.
Ei koskisi henkilöitä joilla ei ole aselupia, henkilöitä joilla on vain C luokan aseiden lupia
eikä henkilöitä joilla on A luokan aseiden lupia.
Myönnetään poikkeuslupia A luokan aseiksi määriteltyihin aseisiin maanpuolustusperusteella ja
urheiluperusteella.
Vahvistetaan vanhat itselataavien irtolippaallisten ja suurikapasiteettisten kiinteälippaisten ampuma-
aseiden luvat A luokan aseiden luviksi.
Katsotaan kaikki johonkin pistooliin sopivat lippaat lyhyen aseen lippaiksi, jolloin niillä on 20
patruunan rajoitus.
Mitataan lippaan kapasiteetti suurimmilla siihen sopivilla patruunoilla, jolloin esimerkiksi 30
223remington patruunaa vetävä lipas katsotaan 10 patruunan  458SOCOM lippaaksi.
Sallitaan lippaiden myynti ja muu luovuttaminen ilman lupia itse koottavina tuotteina.
Ei koskisi lippaita, jotka eivät sovi keskisytytteisiin ampuma-aseisiin.

Seuraavana syitä miksi lippaita mielestäni parasta olla rajoittamatta.
 
Lippaita on helppo valmistaa.
Niitä voidaan, vaikka tulostaa muovista, eikä muovisia lippaita havaita edes metallinilmaisimella.
Niitä tällä hetkellä hallussa monilla ihmisillä laillisesti, myös sellaisilla
joilla ei ole aselupia.
Sovelletun reserviläisammunnan ja muun toiminnallisen ampumaharrastuksen salliminen ylläpitää
reservin ampumataitoa.
Puolustusvoimat joutuu maksamaan vuokraa varastotiloista. Siksi mielestäni on hyvä jos
vähäarvoista sotilaskäyttöön sopivaa materiaalia on ihmisillä kodeissa.
Irtolippaallisia itselataavia ampuma-aseita kontrolloidaan Suomessa tarkkaan jo nyt.
Haulikon putkimakasiiniin mahtuu enemmän pitkiä kuin lyhyitä patruunoita.
Nykyisin yleiset lipasmallit saattavat joskus tulla historiallisesti arvokkaiksi.
Kieltäminen edistää laitonta kauppaa.
Lippaan vaihto on nopeaa.
Pakkolunastus olisi kallista.
Lupaharkinta teettäisi turhaa työtä.
Perustuslaissa on omaisuudensuoja.
Lipasrajoitukset ovat juridisesti monin tavoin ongelmallisia.
Lippaista on iloa ainakin minulle.
Lippaita voi käyttää stressileluina tyhjien hylsyjen tai latausharjoituspatruunoiden kanssa.
Lippaita voi käyttää rekvisiittana esimerkiksi airsoftissa.
On olemassa airsoft-aseita ja paintball-merkkaimia jotka käyttävät samankaltaisia lippaita ja hylsyjä
kuin oikeat ampuma-aseet.
Olen itse ajatellut rakennella tuliaseiden lippaita ja hylsyjä käyttäviä ilma-aseita.
Lippaita voisi pitää museoissa, joissa esineisiin saa koskea.
Isot lippaat ovat usein halvempia kuin pienemmät.
Lippaita voi käyttää korkinavaajina.

 


Ystävällisin terveisin,

Aaro Kustaanheimo

P.S. Mielestäni voitaisiin kuitenkin laittomien aseiden hallussapitotapauksissa katsoa niihin sopivien
lippaiden hallussapito raskauttavaksi asianhaaraksi

 

Aikaisemmin 14.11.2017 lähetin seuraavanlaisen viestin Johanna Puirolle.

Tuliasedirektiivin implementointi

Hyvä Johanna Puiro
 
Jos olen oikein ymmärtänyt niin asedirektiivi  ei vaadi aseiden lippaiden ja patruunavöiden hallussapidon määrittelemistä rikokseksi eikä edes de jure laittomaksi.
Se vaatii kuitenkin B-luokan aseiden lupien peruuttamista jos niiden luvanhaltijalta löytyy suurikapasiteettinen lipas tai patruunavyö, eikä henkilö kuulu poikkeuksen piiriin.
Se on ainoa rangaistuksenomainen seuraamus mitä direktiivi vaatii lippaiden hallussapidosta. Suomessa ei perinteisesti yleensä ole laissa määrätty rangaistusluontoisia seuraamuksia laillisista teoista tai laiminlyönneistä ,
mutta mielestäni olisi tässä asiassa parempi tehdä niin kuin, että määriteltäisiin lippaiden hallussapito rikokseksi tai edes laittomaksi. Ehkä voisi rajoittaa lippaiden hallussapitoa B-luokan aseiden lupien ehdoissa.
Tai määritellä vaikka oma rikkomusnimike, esimerkiksi seuraavanlainen ”syöttölaiterikkomus”.
Jos joku pitää hallussaan irtolippaallista itselataavaa asetta ja yli 10 patruunan kivääriin, haulikkoon tai muuhun ampuma-aseeseen tarkoitettua lipasta tai yli 10 patruunan vyösyöttöisen aseen patruunavyötä tai yli 20 patruunan pistooliin tarkoitettua lipasta eikä hänellä ole poikkeuslupaa on häneltä peruutettava B-kategorian aseiden luvat.  

Sen jälkeen voitaisiin tehdä vielä niin, että halutessaan aseiden omistaja myy aseensa jollekin toiselle, hankkii poikkeusluvan tai luopuu lippaista tai muuntaa ne pienempikapasiteettisiksi,
hankkii uudet luvat ja ostaa aseensa takaisin.

Mielestäni direktiivi  olisi parasta implementoida niin ettei tehtäisi suomalaisista hallussapitorikollisia, eikä tarvitsisi alkaa kerätä pois lippaita. Lippaat eivät koskaan ennenkään
ole olleet Suomessa kiellettyjä tai luvanvaraisia.  
Olen kirjoittanut aiheesta Uusisuomi verkkolehteen. http://aarojuhanakustaanheimo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/236565-tuliasedir...

En halua luopua lippaistani enkä alkaa turmelemaan niitä enkä myöskään rikkoa lakia. Lippaita on nyt hallussa laillisesti monilla sellaisillakin henkilöillä joilla ei ole aselupia.
Niiden luvittaminen tai pois kerääminen teettäisi paljon turhaa työtä. Lipasrajoitukset voitaisiin suurelta osin kiertää Suomen laissa päällekäisin keinoin. Voitaisiin katsoa, että lippaiden osat irti toisistaan eivät olisi lipas. Lisäksi voitaisiin määritellä kaikki Suomen kansalaiset maanpuolustuspoikkeuksen piiriin. Urheilupoikkeus on ehkä kuitenkin tarpeen niille ampumaharrastajille, jotka kuljettavat aseita ja lippaita ulkomaille, vaikka he saisivat pitää niitä Suomessa maanpuolustuspoikkeuksen perusteella.
Lisäksi voitaisiin katsoa, että lippaan kapasiteetin rajoittamiseen riittäisi esimerkiksi rajoittimen asentaminen sisään niin kuin nytkin katsotaan riittävän metsästyksessä.
Direktiivi ei vaadi C-luokan aseiden lupien peruuttamista jos luvanhaltijalta löytyy suurikapasiteettinen lipas. Jatkossakin olisi mielestäni  oltava mahdollista  hankkia lippaita keräilyperusteella,
vaikka ei olisi lupia aseisiin. Olen itse ajatellut rakennella oikeiden aseiden lippaita ja hylsyjä käyttäviä airsoftaseita ja paintballaseita. Hylsyt ja lippaat olisivat tarpeellisia esimerkiksi pyrstökuulia
käyttävässä paintball-merkkaimessa.
Itse kaipaisin lisää avoimuutta aselain muutoksen valmisteluun. Jos vaikka julkaistaisiin alustavia lakitekstin luonnoksia kommentoitaviksi.  

Ystävällisin Terveisin,

Aaro Kustaanheimo

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset